50five laadpas activeren | 50five (2024)

50five laadpas.

Volg onderstaande stappen om te starten met uw laadpas.

Belangrijk: lees eerst onderstaande informatie

U kunt de aanmelding van uw 50five laadpas starten na stap 3.

50five laadpas activeren | 50five (3)

1. Persoonlijke gegevens invoeren

Deze hebben wij nodig om u in het 50five laadbeheer te registreren. Daaronder wordt gevraagd of dit ook uw factuurgegevens zijn. U ontvang alleen facturen als u zelf betaalt voor uw 50five laadbeheer en/of kosten voor openbaar laden.

50five laadpas activeren | 50five (4)

2. 50five laadpas aanmelden

Na de persoonlijke gegevens gaat u uw kaart aanmelden.

 • Kies "Ja, ik heb al een kaart"

 • Vul het kaart ID in. Deze vindt u rechtsonder op uw laadpas of op de achterkant van uw laaddruppel. Het ID ziet er als volgt uit: NL-LMS-123456-7.

 • Als u wil laden bij openbare laadpalen, vink dan het vakje aan dat onder kaart ID staat. Let op: U betaalt per kWh als u openbaar laadt. Deze kosten worden aan u gefactureerd als u geen vergoeding krijgt van uw werkgever of leasemaatschappij.

50five laadpas activeren | 50five (5)

3. Automatische incasso

Waarom is dit nodig?

 • Als uw laadsessies worden vergoed door uw werkgever of leasemaatschappij, kunnen wji hiermee de laadkosten laten terugstorten. Er wordt in dat geval niets afgeschreven, zoals in het formulier aangegeven.

 • Als u zelf voor uw laadsessies en/of 50five laabeheer betaalt, worden de kosten via deze incasso afgeschreven.

Maak nu uw account aan.

Klik op onderstaande knop om door te gaan met het aanvragen van uw 50five account. Het aanmeldformulier opent in een nieuw venster.

Tip: lees onderstaande vragen en antwoorden als u nog twijfels heeft of informatie wil.

50five laadpas activeren | 50five (6)

TIP: download de 50five e-mobility app

Wat kunt u hiermee?

 • Vind eenvoudig een publiek laadpunt, waar u ook bent, en zie het bijbehorende laadtarief in.

 • Heeft u een laadpas die verstrekt is door 50five? Bekijk al uw laadtransacties en bijbehorende facturen in één handig overzicht.

 • Bent u een zakelijke klant en is uw bedrijf een actieve deelnemer aan onze reserveringsfunctionaliteit? Reserveer uw laadpunt.

 • Brede dekking met meer dan 37.000 laadpunten in Nederland en 420.000 punten in Europa.

Extra informatie

De 50five laadpas is volledig dekkend in Nederland en geeft ook toegang tot meerdere laadpunten door heel Europa.

Voordat u de laadpas kunt gebruiken bij de openbare laadpunten, moet u tijdens de activatie van de 50five laadpas het veld aanvinken ‘Ja, ik wil dat mijn kaart ook gebruikt kan worden bij oplaadpunten van andere providers’. Hiermee geeft de laadpas u toegang tot alle laadpalen aangesloten bij ons laadnetwerk.

Is uw laadpas al geactiveerd en is dit veld voorheen niet aangevinkt? Neem dan contact met ons op zodat wij deze functie alsnog voor u kunnen aanzetten.

Wilt u weten waar alle laadpunten te vinden zijn? Ook daar kunnen wij u mee helpen! Het overzicht van alle beschikbare laadpalen is terug te vinden in het 50five laadbeheer of in de 50five app.

50five laadbeheer

Voor het overzicht logt u in bij het 50five laadbeheer. In het menu navigeert u naar ‘Overzicht’. Hier vindt u het onderdeel ‘Map’ terug, waarin u alle beschikbare publieke laadpunten ziet waar u met de 50five laadpas kunt laden. U kunt hier ook terugzien of het laadpunt beschikbaar is.

50five app

Open de app en ga naar het onderdeel ‘Kaart’. Als u de app toestemming geeft gebruik te maken van locatievoorzieningen, kunt u alle laadpunten en hun status bij u in de buurt terugzien. U kunt de app downloaden voor Apple (iOS) en Android.

Stuur een bericht

Met 50five laadbeheer beheert u al uw laadpalen vanuit één online omgeving. U profiteert hier van verschillende voordelen:

 • Inzicht in al uw laadsessies;

 • Het zelf beheren van uw laadpaal en dus bijvoorbeeld een reset kunnen doen in geval van storing;

 • Uw laadkosten automatisch verrekenen met uw werkgever;

 • Als u uw laadpaal zakelijk gebruikt, kunt u laadtarieven instellen voor gasten die laden bij uw laadpaal.

Als u meer wilt weten over 50five laadbeheer, ga dan naar onze laadbeheer pagina.

In het offertetraject kunt u aangegeven of u uw laadkosten wilt laten vergoeden door uw werkgever. Als dit wel het geval is, ontvangt u na het inplannen van uw installatieafspraak een e-mail met de stappen die u moet doorlopen om de zakelijke verrekening op te zetten. Bewaar deze mail dus goed.

Het vergoeden van uw laadkosten is mogelijk met alle typen Nederlandse laadpassen.

De 50five laadpas is volledig dekkend in Nederland en geeft ook toegang tot meerdere laadpunten door heel Europa.

Voordat u de laadpas kunt gebruiken bij de openbare laadpunten, moet u tijdens de activatie van de 50five laadpas het veld aanvinken ‘Ja, ik wil dat mijn kaart ook gebruikt kan worden bij oplaadpunten van andere providers’. Hiermee geeft de laadpas u toegang tot alle laadpalen aangesloten bij ons laadnetwerk.

Is uw laadpas al geactiveerd en is dit veld voorheen niet aangevinkt? Neem dan contact met ons op zodat wij deze functie alsnog voor u kunnen aanzetten.

Wilt u weten waar alle laadpunten te vinden zijn? Ook daar kunnen wij u mee helpen! Het overzicht van alle beschikbare laadpalen is terug te vinden in het 50five laadbeheer of in de 50five app.

50five laadbeheer

Voor het overzicht logt u in bij het 50five laadbeheer. In het menu navigeert u naar ‘Overzicht’. Hier vindt u het onderdeel ‘Map’ terug, waarin u alle beschikbare publieke laadpunten ziet waar u met de 50five laadpas kunt laden. U kunt hier ook terugzien of het laadpunt beschikbaar is.

50five app

Open de app en ga naar het onderdeel ‘Kaart’. Als u de app toestemming geeft gebruik te maken van locatievoorzieningen, kunt u alle laadpunten en hun status bij u in de buurt terugzien. U kunt de app downloaden voor Apple (iOS) en Android.

Stuur een bericht

Als u een leaserijder bent, ontvangt u normaliter een laadpas van uw leasemaatschappij.

U heeft de 50five laadpas

De 50five laadpas moet gekoppeld worden aan uw persoonlijke 50five account. Hiermee worden al uw laadsessies geregistreerd en heeft u eenvoudig inzicht in al uw transacties en facturen.

Volg de volgende stappen om uw 50five laadpas te activeren:

 1. Ga naar onze loginpagina en klik op de 50five laadpas. U komt op een nieuwe pagina waar u kunt inloggen.

 2. Navigeer in het menu naar ‘Kaarten’.

 3. Vul hier uw Laadpas ID in (deze is te vinden achter op uw laadpas of laaddruppel en begint met NL-LMS).

 4. Selecteer het vinkje bij de zin ‘Ja, ik wil dat mijn kaart ook gebruikt kan worden bij oplaadpunten van andere providers’. Hiermee geeft de laadpas u toegang tot meer dan 420.000 openbare laadpalen binnen Europa.

 5. Klik op ‘Kaart toevoegen’. U kunt uw kaart nu gebruiken.

Let op, het is alleen mogelijk om de 50five laadpas te koppelen aan uw 50five account. Dit is niet mogelijk met een externe pas.

Heeft u nog geen 50five account? Dan kunt u deze hier aanmaken. Vul het bij het aanmaken van uw account het e-mailadres in wat u heeft gebruikt voor het aanvragen van uw laadpas. U ontvangt een e-mail waarin een bevestiging staat dat uw account is aangemaakt. Hiermee kunt u voortaan zelf inloggen.

Als u liever heeft dat wij de 50five laadpas voor u activeren, neem dan contact met ons op.

U heeft een externe laadpas

Heeft u een andere laadpas ontvangen dan die van 50five, maar moet deze nog wel geactiveerd worden? Neem dan contact op met uw leasemaatschappij.

Stuur een bericht

Last Mile Solutions (of LMS) is de leverancier van ons 50five laadbeheer platform. 50five maakt gebruik van hun diensten.

Threeforce BV is de BV van Last Mile Solutions die bevoegd is financiële transacties te doen.

Hierom zijn deze namen terug te vinden op uw factuur.

50five laadpas activeren | 50five (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5658

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.